T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi

Duyurular

Nis
27
Prof.Dr.Sabri Orman Hocamızın Katılacağı "İslâmî İktisat" Konferansına Davet...
954 Takip
Nis
26
Kıdem Tazminatı Paneline Davet...
699 Takip
Nis
26
"Et Fiyatlarında Meydana Gelen Artışlar ve Politika Arayışları" Başlıklı Sunuma Davet...
662 Takip
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından 26 Nisan 2016...
Mar
28
Prof.Dr.Ahmet TABAKOĞLU Hocamızın Katılacağı 'İslam İktisadı" Konferansına Davet...
788 Takip
Ara
27
Kariyer Söyleşisine Davet...
771 Takip
Ara
21
Türkiye Emek Piyasasında Güncel Gelişmeler: Sorunlar ve Politikalar Paneline Davet...
796 Takip
Ara
06
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin düzenlediği ve Prof.Dr. Necmi Gürsakal'ın konuşacağı
1114 Takip
Ara
06
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünün...
1072 Takip
May
07
“Türkiye’de Çalışma Hayatının Güncel Sorunları” Paneline Davet...
1132 Takip
Kırklareli Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü...
Ağu
29
Gelir Adaletsizliği
998 Takip
Dünya nüfusunun en zengin %1’i, toplam gelirin %40’ına sahipken en yoksul %50, toplam gelirin sadece...
Ağu
29
2013 Yılı Üçüncü Çeyrek GSYH Büyüme Beklenti Anketi
919 Takip
SETA tarafından temel makroekonomik değişkenlerin en önemli verilerinden ekonomik büyüme oranı için bir...
Ağu
29
Büyüme Değerlendirmesi 2013 3. Çeyrek
968 Takip
TÜİK’in bugün açıkladığı rakamlara göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2013 üçüncü...
Ağu
29
Orta Gelir Tuzağı'ndan Çıkış: Hangi Türkiye?
1124 Takip
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), geçen yıl açıkladığı Orta Gelir...
Ağu
29
İşgücü Piyasalarının Göz Ardı Edilen Sorunları:
925 Takip
TEPAV Ekonomi Politikaları Analisti Güneş Aşık tarafından hazırlanan “İşgücü Piyasalarının Göz...
Ağu
29
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, III. Çeyrek 2013
1156 Takip
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) değeri sabit fiyatlarla %4,4 arttı Üretim yöntemiyle gayri safi...
Ağu
29
Davranışsal İktisat ve Türkiye’deki Çalışmalar
4023 Takip
Davranışsal iktisat neoklasik iktisadın 1980'lere kadar olan insandan kopukluğunu hedef alarak ortaya...
Ağu
29
Her Üç Emekliden Biri Çalışıyor
893 Takip
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nden Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, Yrd....
Ağu
29
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Reform Açısından Önemli mi?
1068 Takip
Selçuk Sertesen'in "Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Reform Açısından Önemli mi?" başlıklı...
Şub
11
V.Örgüt Kuramı Çalıştayı
1329 Takip
V. Örgüt Kuramı Çalıştayı İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri...

Güncel Yayınlar

Ağu
29
ILO Raporu Işığında Küresel ve Bölgesel Genç İşsizliği
691 Takip
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 8 Mayıs 2013’te yayınladığı “Gençliğin Küresel...
Ağu
29
Yeşil İşler
980 Takip
ILO’nun son yıllarda üzerinde dikkatle durduğu noktalardan biri de “Yeşil İşler” olarak...
Ağu
29
Üniversitelerde Sosyal Sorumluluk ve Sosyal Girişimcilik Pilot Projesi Raporu Üzerine Bir Değerlendirme
988 Takip
Toplum Gönüllüleri Vakfı, 2002 yılından beri gençlerin sosyal sorumluluk projeleri üretmesine destek...
Ağu
29
Ücretli ve Yevmiyeli İşlerden Ücretsiz Aile İşçiliğine Çocuk İşgücü Anketi Sonuçları-2012...
754 Takip
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Çocuk İşgücü Anketi Sonuçları-2012 bültenini yayınladı. En son...
Ağu
29
Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun 28 Ocak 2014 Tarihli Kararları Üzerine Bir Değerlendirme
722 Takip
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 28 Ocak 2014’te aldığı kararlar çerçevesinde gecelik borç verme...
Ağu
29
Kalkınmanın Anahtarı Çevresel Sürdürülebilirlik ile Birlikte İnsan Onuruna Yakışır İş
687 Takip
İş dünyasının üretim sürecini daha çevreci hale getirme isteği, sürdürülebilirliğin anahtarı...
Ağu
29
ILO Çocuk İşçiliği 2000-2012 Umut Veren İlerleme
680 Takip
ILO'nun yüzüncü yılını doldurmasına 6 yıl kala ILO Genel Müdürünün, Uluslararası Çalışma...
Ağu
29
ILO Çalışma Hayatında Yeni Çağa Ayak Uyduruyor
659 Takip
ILO'nun yüzüncü yılını doldurmasına 6 yıl kala ILO Genel Müdürünün, Uluslararası Çalışma...
Ağu
29
Hanehalkı İşgücü İstatistikleri Bağlamında Son Dönem Türkiye İşgücü Piyasalarına İlişkin...
741 Takip
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 1988 yılından itibaren düzenli olarak uygulanmakta olan Hanehalkı...
Ağu
29
Dünya Kalkınma Raporu 2012 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kalkınma
1049 Takip
Dünyanın eşitlik mücadelesi sosyal sınıfların oluşum mücadelesiyle eşdeğerdir. Sosyal hak...
Ağu
29
Demokratikleşme Paketi Çalışma Hayatına Demokrasi Getirebilir mi?
695 Takip
İktidarda 10. yılını dolduran AK Parti hükümeti kendine olan güveni ile birlikte toplumsal anlamda...
Ağu
29
Çocukların Çalıştırılması, Altında Yatan Sebepler ve Denenmiş Çözümler Çocuk İşçiliği...
875 Takip
2010 yılında Lahey'de gerçekleşen Küresel Çocuk İşçiliği Konferansı'nda oluşturulan yol...
Ağu
29
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı Küresel Yatırım Eğilimleri Raporu Üzerine Bir...
874 Takip
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı, 25 Mart 2013’te Küresel Yatırım Eğilimleri...
Ağu
29
2014-2016 Orta Vadeli Kalkınma Programı İstihdam Politikaları
784 Takip
Kalkınma Bakanlığı Orta Vadeli Programı (2014-2016) açıkladı. Yrd.Doç.Dr. Ramazan Tiyek Program...
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.