T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi

Duyurular

Nis
27
Prof.Dr.Sabri Orman Hocamızın Katılacağı "İslâmî İktisat" Konferansına Davet...
1144 Okunma
Nis
26
Kıdem Tazminatı Paneline Davet...
865 Okunma
Nis
26
"Et Fiyatlarında Meydana Gelen Artışlar ve Politika Arayışları" Başlıklı Sunuma Davet...
823 Okunma
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından 26 Nisan 2016...
Mar
28
Prof.Dr.Ahmet TABAKOĞLU Hocamızın Katılacağı 'İslam İktisadı" Konferansına Davet...
968 Okunma
Ara
27
Kariyer Söyleşisine Davet...
942 Okunma
Ara
21
Türkiye Emek Piyasasında Güncel Gelişmeler: Sorunlar ve Politikalar Paneline Davet...
947 Okunma
Ara
06
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin düzenlediği ve Prof.Dr. Necmi Gürsakal'ın konuşacağı
1322 Okunma
Ara
06
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünün...
1222 Okunma
May
07
“Türkiye’de Çalışma Hayatının Güncel Sorunları” Paneline Davet...
1298 Okunma
Kırklareli Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü...
Ağu
29
Gelir Adaletsizliği
1117 Okunma
Dünya nüfusunun en zengin %1’i, toplam gelirin %40’ına sahipken en yoksul %50, toplam gelirin sadece...
Ağu
29
2013 Yılı Üçüncü Çeyrek GSYH Büyüme Beklenti Anketi
1035 Okunma
SETA tarafından temel makroekonomik değişkenlerin en önemli verilerinden ekonomik büyüme oranı için bir...
Ağu
29
Büyüme Değerlendirmesi 2013 3. Çeyrek
1080 Okunma
TÜİK’in bugün açıkladığı rakamlara göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2013 üçüncü...
Ağu
29
Orta Gelir Tuzağı'ndan Çıkış: Hangi Türkiye?
1241 Okunma
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), geçen yıl açıkladığı Orta Gelir...
Ağu
29
İşgücü Piyasalarının Göz Ardı Edilen Sorunları:
1033 Okunma
TEPAV Ekonomi Politikaları Analisti Güneş Aşık tarafından hazırlanan “İşgücü Piyasalarının Göz...
Ağu
29
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, III. Çeyrek 2013
1275 Okunma
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) değeri sabit fiyatlarla %4,4 arttı Üretim yöntemiyle gayri safi...
Ağu
29
Davranışsal İktisat ve Türkiye’deki Çalışmalar
4270 Okunma
Davranışsal iktisat neoklasik iktisadın 1980'lere kadar olan insandan kopukluğunu hedef alarak ortaya...
Ağu
29
Her Üç Emekliden Biri Çalışıyor
1009 Okunma
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nden Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, Yrd....
Ağu
29
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Reform Açısından Önemli mi?
1175 Okunma
Selçuk Sertesen'in "Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Reform Açısından Önemli mi?" başlıklı...
Şub
11
V.Örgüt Kuramı Çalıştayı
1500 Okunma
V. Örgüt Kuramı Çalıştayı İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri...

“Kıdem Tazminatı” Başlıklı Panel Düzenlendi

04/05/2016 10:20:04 - 04/05/2016 10:20:04 - 886 Okunma

Üniversitemiz Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Müdürlüğü (KESAM) tarafından “Kıdem Tazminatı” başlıklı panel gerçekleştirildi.

Kayalı kampüsü İİBF 4 No’lu Konferans Salonunda düzenlenen panele; Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Aykaç, KESAM Müdürü Yrd. Doç. Dr. İskender Gümüş, akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı. İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı Murat Özdamar’ın oturum başkanlığını yaptığı panelde, Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Parlak, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Bayram, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muzaffer Koç ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sayım Yorgun konuşmacı olarak yer aldı.

Açılış konuşmasını yapan Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Aykaç; düzenlenen panelin güncel konuları takip etmenin yanı sıra güncel konuların kamuoyu ile paylaşılmasına imkân sağladığını belirterek, katılımcılara teşekkürlerini dile getirdi.

Panelin oturum başkanlığını yapan İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı Murat Özdamar; 4857 sayılı iş kanununda da kıdem tazminatı ile ilgili değişiklik gösterilmediğini belirterek,  kıdem tazminatı fonu kurulacağının öngörüldüğünü söyledi.

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muzaffer Koç, uygulamada kıdem tazminatı ve hesaplama sorunları ile ilgili bilgiler verdi. Doç. Dr. Koç, “Kıdem tazminatının yıpranma karşılığı, ücret niteliği, tazminat, işsizlik sigortası, niteliğinde ihtiyarlık sigortası şeklinde öngörülmektedir. Kıdem tazminatına hak kazandıran unsurlar, işverenin feshi, askerlik, kadın işçinin evliliği, emekliliktir. Kıdem tazminatı arttırılabilir ama azaltılamaz. Kıdem tazminatının en önemli sorunu işverenin işçiye kıdem tazminatı vermemesidir. 2015 yılında çalışanların sadece %14’ü kıdem tazminatı almıştır” dedi.

Yargı kararları ışığında kıdem tazminatıyla ilgili bilgi veren Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Bayram ise, kıdem tazminatının yargı ile işçiye uzun sürede ödendiğini belirterek şunları kaydetti: “İşçinin sözleşme süresi bitimi ile kendiliğinden sona erdiğinde kıdem tazminatı hakkı doğmaz. Haksız bir şekilde işveren tarafından sözleşme feshedilirse kıdem tazminatı hakkı oluşabilmektedir. Belirli süreli iş sözleşmesinde yer alan bir hükme dayanarak yenilenmeyeceği, işçiye söylenmesi kıdem tazminatı hakkının doğmasını sağlar. İşçi eğer kendi sözleşmeyi feshedip memur olmuş ise kıdem tazminatı hakkı kazanamamaktadır.”

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sayım Yorgun ise; kıdem tazminatında tarafların görüşleri ve uyuşmazlık nedenleri üzerinde durdu. Kıdem tazminatı sendika hareketlerinin ortaya çıkardığı bir hak olduğunu belirten Doç. Dr. Yorgun; “Kıdem tazminatına ücret geliri, tazminat, iş güvencesi, işsizlik sigortası vb. anlamları yüklenmektedir.  Ancak bunların hiçbiriyle alakası yoktur. Yeni fon ile birtakım kısıtlamalar getirilmek istenmektedir. Kıdem tazminatının AB’nin çok ilerisinde olma sebebi iş güvencesi ILO hükümlerine uygun olmadığı içindir. Çünkü ortalama ücretin düşük olması, devletin sosyal fonksiyonlarının zayıflığı, işsizlik sigortasında yararlanma şartları ağır ve işsizlik ücretinin düşük olmasıdır” ifadelerini kullandı.

Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Parlak da, kıdem tazminatında yeni gelişmeler ve fon tartışmaları konusuna değinerek, farklı ülkelerdeki kıdem tazminatı uygulamasına da göz atılması gerektiğini dile getirdi. Kıdem tazminatından yararlanmanın her ülkede farklı olduğunu aktaran Prof. Dr. Parlak şunları kaydetti: “Bazı ülkelerde kıdem tazminatı ödenir. Bazılarında ise hiç ödenmez. İsviçre de 20 yılı dolduran ve 50 yaşını doldurmayan kimseye kıdem tazminatı verilmez. Fransa da 1 yılı dolduran kişiler kıdem tazminatı alır. Fransa’dan kıdem tazminatı için her yıl için alınan ücretin %20’sidir. Avusturya da fon sistemi vardır. İşveren her ay ücretinin bir kısmını kıdem tazminatı fonuna yatırmaktadır. Türkiye’de ise geçilmek istenen sistem fon sistemidir. Brezilya, Avusturya, Şili ve Kore’de bu sistem uygulanmaktadır. Ancak kıdem tazminatı değil, hizmet fonu olarak görünmektedir. Ayrıca Avrupa’nın birçok ülkesinde de kıdem tazminatı uygulanmamaktadır.”

Panel, soru cevap kısmının ardından Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Aykaç’ın katılımcılara teşekkür belgesi takdim etmesiyle sona erdi.

kesam

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.