T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi

Duyurular

Nis
27
Prof.Dr.Sabri Orman Hocamızın Katılacağı "İslâmî İktisat" Konferansına Davet...
1144 Okunma
Nis
26
Kıdem Tazminatı Paneline Davet...
866 Okunma
Nis
26
"Et Fiyatlarında Meydana Gelen Artışlar ve Politika Arayışları" Başlıklı Sunuma Davet...
823 Okunma
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından 26 Nisan 2016...
Mar
28
Prof.Dr.Ahmet TABAKOĞLU Hocamızın Katılacağı 'İslam İktisadı" Konferansına Davet...
968 Okunma
Ara
27
Kariyer Söyleşisine Davet...
942 Okunma
Ara
21
Türkiye Emek Piyasasında Güncel Gelişmeler: Sorunlar ve Politikalar Paneline Davet...
947 Okunma
Ara
06
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin düzenlediği ve Prof.Dr. Necmi Gürsakal'ın konuşacağı
1322 Okunma
Ara
06
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünün...
1222 Okunma
May
07
“Türkiye’de Çalışma Hayatının Güncel Sorunları” Paneline Davet...
1298 Okunma
Kırklareli Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü...
Ağu
29
Gelir Adaletsizliği
1117 Okunma
Dünya nüfusunun en zengin %1’i, toplam gelirin %40’ına sahipken en yoksul %50, toplam gelirin sadece...
Ağu
29
2013 Yılı Üçüncü Çeyrek GSYH Büyüme Beklenti Anketi
1035 Okunma
SETA tarafından temel makroekonomik değişkenlerin en önemli verilerinden ekonomik büyüme oranı için bir...
Ağu
29
Büyüme Değerlendirmesi 2013 3. Çeyrek
1080 Okunma
TÜİK’in bugün açıkladığı rakamlara göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2013 üçüncü...
Ağu
29
Orta Gelir Tuzağı'ndan Çıkış: Hangi Türkiye?
1241 Okunma
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), geçen yıl açıkladığı Orta Gelir...
Ağu
29
İşgücü Piyasalarının Göz Ardı Edilen Sorunları:
1033 Okunma
TEPAV Ekonomi Politikaları Analisti Güneş Aşık tarafından hazırlanan “İşgücü Piyasalarının Göz...
Ağu
29
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, III. Çeyrek 2013
1275 Okunma
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) değeri sabit fiyatlarla %4,4 arttı Üretim yöntemiyle gayri safi...
Ağu
29
Davranışsal İktisat ve Türkiye’deki Çalışmalar
4270 Okunma
Davranışsal iktisat neoklasik iktisadın 1980'lere kadar olan insandan kopukluğunu hedef alarak ortaya...
Ağu
29
Her Üç Emekliden Biri Çalışıyor
1009 Okunma
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nden Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, Yrd....
Ağu
29
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Reform Açısından Önemli mi?
1175 Okunma
Selçuk Sertesen'in "Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Reform Açısından Önemli mi?" başlıklı...
Şub
11
V.Örgüt Kuramı Çalıştayı
1501 Okunma
V. Örgüt Kuramı Çalıştayı İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri...

Davranışsal İktisat Ve Türkiye’Deki Çalışmalar

29/08/2014 01:07:30 - 29/08/2014 01:07:30 - 4271 Okunma

Davranışsal iktisat neoklasik iktisadın 1980'lere kadar olan insandan kopukluğunu hedef alarak ortaya çıkmaya başlamıştır. İlk olarak mikro iktisadın temel eleştirisi olarak ve neoklasik iktisadın rasyonel insan kavramını eleştirip deneylerle çürüterek ortaya çıkmıştır. Davranışsal iktisadın insanın iktisadi davranışı ve tercihleri kavramlarından yola çıkarak insanı ekonomik anlamda iyi tanıma ve yaptığı eylemleri sınıflandırma şeklinde araştırmaları olmuştur.

Davranışsal iktisatta deneysel tekniklerle insan davranışı daha ayrıntılı olarak incelenmektedir. 1970’li yılların sonlarından itibaren Daniel Kahneman ve Amos Tversky'nin bu alanda deneyleri olmuştur. Daha sonra oyun teorileri ile birleşerek dünyada çeşitli toplulukların ekonomik davranışlarının nasıl olduğu, güven oyunları, tercihlerde rasyonelitenin varlığı şeklinde birçok olgunun ele alındığı görülmüştür. Bu çalışmalarda yer alan çerçeve etkisi gibi kavramlarla birlikte aslında insanların rasyonel olmadığını gösterilmiştir.

Davranışsal iktisat, insanların neoklasik iktisadın fayda teorisindeki verilere çok da sahip olmadığını ve daha detaysız ve  geçmişe dayalı kararlar aldığını göstermiştir. Neoklasik iktisatta hata yapmayan rasyonel insan her zaman faydasını maksimize eder şekliyle yer almaktadır. Oysaki davranışsal iktisattaki araştırmalar sonucu insan kararları hatalı olabilmekte ve neoklasik iktisattaki fayda maksimizasyonunu her zaman sağlayamamaktadır. Davranışsal iktisat insanın gerçek anlamda neler yaptığı üzerinde durmaya başlamıştır. 2002 yılında Kahneman ve Tversky alan ile yaptıkları katkılar sonucunda Nobel Ekonomi ödülü almışlardır.

Türkiye'de davranışsal iktisat ile ilgili neler yapıldığına baktığımızda aşağıdaki çalışmaların ön planda olduğunu görmekteyiz.

Türkiye'de İstanbul Üniversitesi'nde davranışsal iktisat alanında 2000'li yılların sonunda ilk dersi veren Doç. Dr. Gökhan Karabulut, Göteborg Üniversitesi'nden As. Prof. Alpaslan Akay ve Peter Martinson ile ortak yaptığı deneylerle alanın gelişimine katkı vermektedir ki yaptıkları deneyler ile ülkemize ekonomi alanında Nobel getirmesi mümkün olan adı geçen kişilerin faaliyetlerinin desteklenmesi gerekmektedir. Doç. Dr. Gökhan Karabulut’un girişimiyle Türkiye’de ilk kez İstanbul Üniversitesi'nde davranışsal ve deneysel iktisat alanında uzman akademisyenler tarafından “Davranışsal İktisat ve Tüketici Araştırmaları Merkezi” kurulmuştur. 

Bilgi Üniversitesi'nde deneysel çalışmalar için kullanılacak bir laboratuar (BELIS, Bilgi Economics Lab of Istanbul) faaliyete geçmiştir.

Türkiye’nin bu alanda uluslararası literatüre çok da bir katkısının olduğu söylenememekle birlikte, zamanla bu alana ilginin artacağı yapılan derleme makaleler vasıtasıyla görülmektedir. Türkiye'de araştırma merkezi kurulurken karşılaşılan bürokratik süreç ve kısıtlamalar bu alandaki gelişimi engellemektedir.

Öğr. Gör. Hatime KAMİLÇELEBİ 

Kırklareli ÜniversitesiBabaeski Meslek Yüksek Okulu 

ka.hatime@gmail.com

Davranışsal İktisat ve Türkiye’deki Çalışmalar

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.